Algemene voorwaarden Tennis en Squash abonnement
1.       Het abonnement is geldig voor de periode van 12 maanden, welke na afloop van de periode per maand stilzwijgend wordt verlengd.Het opzegtermijn bedraagt 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk of per mail te geschieden.
2.       Het onbeperkt abonnement bedraagt 22 euro en het dag abonnement € 13,50 per persoon per maand  te voldoen op basis van een automatische incasso.
3.       Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor een periode van 12 maanden.
4.     Indien u tennisles ontvangt bent u alleen lesgeld verschuldigd. (geen baanhuur/ lestarief - baanhuur)
5.       Het abonnement geeft u recht op onbeperkt tennissen & squashen op de vrije uren, te reserveren tot maximaal een week van te voren.
6.       Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
7.       Na inschrijving ontvangt u als lid een Tennis en Squash-pas van Sportcentrum de Kloek.
8.       De Tennis en Squash-pas is eigendom van het centrum en dient aan het einde van de abonnementsperiode te worden ingeleverd bij het sportcentrum.
9.       
10.   Per periode wordt er een reserveringsschema van tennis & squashbanen bekend gemaakt.
11.   Het is mogelijk om vrij te tennissen en/of squashen met medespelers die geen Tennis en Squash lid van het sportcentrum zijn. Uw medespeler dient dan zorg te dragen voor het afrekenen van zijn/haar gedeelte van de tennisbaan en/of squashbaan huur. (halve prijs)
12.   Het buitentennis seizoen begint op 1 april en eindigt bij de eerste nachtvorst.
13.   De openingstijden van Sportcentrum de Kloek voor het beoefenen van sport zijn op
14.   maandag van 9.00 uur tot 23.00 uur; dinsdag van 9.00 uur tot 23.00 uur; woensdag van 9.00 uur tot 23.00 uur; donderdag  van 9.00 uur tot 23.00 uur; Vrijdag van 9.00 uur tot 23.00 uur; zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en Zondag van 9.00 uur tot 13.00 uur.
15.   Sportcentrum de Kloek is niet aansprakelijk voor gemiste sportmogelijkheden door welke reden of oorzaak dan ook.
16.   Sportcentrum de Kloek is niet aansprakelijk voor blessures veroorzaakt tijdens uw verblijf in het centrum.
17.   Sportcentrum de Kloek heeft ten alle tijde het recht uw lidmaatschap op te zeggen en abonnementsgelden te verrekenen.
18.   Sportcentrum de Kloek heeft te allen tijde het recht personen de toegang tot het centrum en inschrijvingen te weigeren.
19.   U bent gehouden aan de huisregels van Sportcentrum de Kloek.
20.   Veranderingen in de algemene voorwaarden kunnen schriftelijk per persoon worden ingediend en zijn uitsluitend van kracht na schriftelijke goedkeuring van de directie van het sportcentrum.
21.   Uw inschrijving dient te worden ingevoerd bij www.sportcentrumdekloek.nl/abonnementen.
22.  Door middel van uw inschrijving gaat u akkoord met deze voorwaarden en bepalingen.