Beste #ROEPNAAM#,

Morgen is de PlanMySport Gebruikersconferentie in Hotel Haarlem-Zuid, gelegen aan de Toekanweg 2, 2035LC Haarlem. Vanaf 10.00 uur is de zaal open en ontvangen wij u met een lekkere kop koffie of thee.

Het is de bedoeling dat het een "interactieve" dag wordt. Wij doen weliswaar de presentaties, maar wij hopen dat u allemaal enthousiast meedoet met veel vragen, opmerkingen en suggesties.

Neemt u uw laptop mee en wilt u de workshops optimaal benutten, kijk dan nog even naar de tips hieronder ter voorbereiding.

Tot morgen !

Met sportieve groet,

Jan Willem en Diana Vermeer

NB. Een kopie van deze e-mail is naar de contactpersonen van alle klanten gestuurd. Er is namelijk nog wat ruimte: bel ons op 023-5336001 als er alsnog iemand gaat komen!


Algemeen

Neemt u uw KNLTB-bondspas mee? Deze gebruiken we dan om uw presentie vast te leggen. En verder kunt u de hele dag "afhangen" met de nieuwste versie van de Plan Manager.

Workshop Communicatie Manager

We werken met het productiesysteem in de allernieuwste versie van de Communicatie Manager. Alles wat u doet, is meteen op uw website te zien! Maak daarom "echte" evenementen en agendapunten aan. Neem bijvoorbeeld dit mee:

Uiteraard komen de e-mailings ook aan de orde.

Workshop Debiteuren Manager

Tijdens deze workshop kijken we eerst welke financiŽle gegevens vastgelegd kunnen worden. Daarna gaan we factureren, herinneren en inboekingen doen. Het zou mooi zijn als u nog wat te verwerken openstaande posten heeft. En neem een bankafschrift mee voor het inboeken. Een belangrijk onderwerp is ook de koppeling naar de boekhouding. We weten dat diverse klanten nog steeds alle facturen printen en naar hun boekhouder sturen. Echt zonde van het geld!

Workshop Toernooi Manager

We gaan eerst in de Sport Centrum Assistent het banenschema aanmaken, bijvoorbeeld 14 juni baan 1 van 10 tot 11, 11 tot 12 en 12 tot 3 en baan 2 van 10.30 tot 11.30, 11.30 tot 12.30 en 12.30 tot 13.30. Denk hier van te voren over na! Vervolgens gebruiken we (bijna) alleen nog maar de nieuwste versie van de Online Toernooi Manager om te plaatsen, loten, plannen, spelen en uitslagen invullen. We gaan ook oefenen met het toevoegen van last-minute inschrijvingen en vervangingen: hiervoor is een paar dagen geleden een heel handige functie toegevoegd.

Workshop Ledenadministratie

We volgen het hele proces van online inschrijven, toevoegen aan de ledenlijst, factureren, aanmelden bij de bond (fotoformulier) en eventueel een welkomstmail. Ook afmelden en verplaatsen van de ene ledengroep naar andere ledengroep (bijvoorbeeld van "daglid" naar "volledig lid") komen aan de orde. Het zou mooi zijn als u een inschrijving meeneemt die nog helemaal verwerkt moet worden inclusief de pasfoto en fotoformulier. Speciale aandacht is er voor de functies in Leden On Line; we weten dat veel ledenadministraties nog steeds de Sport Centrum Assistent gebruiken, terwijl sommige handelingen veel makkelijker gaan in Leden On Line.

Presentatie Competitie Manager

Deze presentatie willen we benutten om een inventarisatie te doen van competities die de klanten organiseren. De meeste van die competities, vooral bij verenigingen, gaan op papier. We zullen uitleggen waarom dat een "gemiste kans" is. Aan de andere kant zal het zijn dat de Competitie Manager niet alle competities ondersteunt. Mits er voldoende klanten voor zijn, kunnen we de functionaliteit uitbreiden.

Workshop/Presentatie Leden On Line

We gaan verschillende ledenlijsten maken en de toegang voor leden instellen. Dan zal meteen duidelijk worden hoe krachtig Leden On Line kŠn zijn voor de communicatie met de leden: denk hierbij aan de Team Manager (inschrijven voor competities) en de Agenda (inschrijven voor evenementen en toernooien).

--=--